Ochrona danych osobowych

 Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 36a ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719), administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych wyłącznie w formie papierowej w siedzibie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 16.W celu ustalenia szczegółów udostępniania wyżej wymienionego  rejestru proszę o kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji.

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Alina Pyz

godziny urzędowania:

  • poniedziałek 8:00 - 16:00
  • wtorek - piątek 7:30 - 15.30

e-mail: alina.pyz@stalowawola.sr.gov.pl

telefon: 15 643-45-47

fax: 15 643- 46-75