Ogłoszenie o wyborze oferty

Pełny tytuł załącznika: 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Załącznik do przetargu: