Wykaz sędziów

Wykaz sędziów  i referendarzy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

I Wydział Cywilny

SSR Jolanta Libicz - Lachcik

SSR Liliana Hamera

SSR Adam  Piwowar 

SSR Paweł Bronkiewicz 

SSR Joanna Szewczyk 

SSR Grzegorz Wolak

II Wydział Karny

SSR Anna Polańska - Ziobro

SSR Renata Sajda - sędzia delegowany na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2011r. Prawo o ustroju sądów powszechnych do pełnienia czynności
administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości  od dnia 14.09.2017 r.
na czas nieokreślony.

SSR Rafał Marek

SSR Arkadiusz Hryniszyn

SSR Elżbieta Skrzypak

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

SSR Danuta Szcześniak

SSR Beata Grzybowska

SSR Joanna Lewczyńska

IV Wydział Pracy

SSR Adam  Piwowar

 V Wydział Ksiąg Wieczystych

SSR Grzegorz Wolak

referendarz sądowy Monika Piasta

referendarz sądowy Mariola Winiarska

 

ZAKRESY CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO W STALOWEJ WOLI

ZałącznikWielkość
SSR Jolanta Libicz-Lachcik.pdf785.58 KB
SSR Liliana Hamera.pdf787.45 KB
SSR Joanna Szewczyk.pdf795.22 KB
SSR Adam Piwowar.pdf845.51 KB
SSR Paweł Bronkiewicz.pdf871.25 KB
SSR Grzegorz Wolak.pdf908.93 KB
SSR Anna Polańska-Ziobro.pdf452.17 KB
SSR Elżbieta Skrzypak.pdf454.95 KB
SSR Arkadiusz Hryniszyn.pdf479.63 KB
SSR Rafał Marek.pdf456.81 KB
SSR Beata Grzybowska.pdf538.1 KB
SSR Danuta Szcześniak.pdf506.45 KB
SSR Joanna Lewczyńska.pdf548.7 KB
Ref. sąd. Mariola Winiarska.pdf416.02 KB
Ref. Sąd. Monika Piasta.pdf421.56 KB