Biegli sądowi

Ustanowienie biegłego
 
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).
 
Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. ukończyła 25 lat życia;
  3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
  4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Udostępnienie listy biegłych sądowych

Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz w sekretariatach sądowych.
W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego można znaleźć na stronie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

http://tarnobrzeg.so.gov.pl/content/biegli-s%C4%85dowi

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:15
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2018-05-12 16:52
Opublikował: admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 9 675