Opłaty sądowe

W sprawach cywilnych opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 79 1010 1528 1440 1022 3100 0000 albo w formie wpłaty gotówkowej (w punktach Poczty Polskiej lub w dowolnym banku) lub w formie znaków opłaty sądowej.

Podstawa prawna: § 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408 z dnia 2016.03.30r. z późn. zm.).

W sprawach karnych opłaty uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący Sądu Rejonowego w Stalowej Woli albo w formie wpłaty gotówkowej (w punktach Poczty Polskiej lub w dowolnym banku).

Podstawa prawna: art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych. (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223ze zm.) oraz § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy(Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1006).

 

Kalkulator naliczania opłat i odsetek ustawowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem :

http://www.ms.gov.pl/

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:12
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2022-01-03 14:48
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 9 232