Obwieszczenie o Terminie Opisu i Oszacowania Ułamkowej Części Nieruchomości Km 221/21