Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

Zestawienia wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora

Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem

zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem:

 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-06-18 11:31
Wytworzył: Piotr Pięda
Publikacja w dniu: 2020-06-18 11:34
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 121