Konta bankowe

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli uprzejmie prosi wszystkie osoby dokonujące wpłat na wybrany numer rachunku tut. Sądu, aby w treści „przelewu” lub „przekazu” wyraźnie określić”:

  • Sygnaturę akt (której sprawa dotyczy),
  • Imię i nazwisko (osoby, której wpłata dotyczy),
  • Adres zamieszkania,
  • Nazwę wydziału, którego wpłata dotyczy, np: I Wydział Cywilny SR w Stalowej Woli,  II Wydział Karny SR w Stalowej Woli, itd.

Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany, osoba wpłacająca powinna podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego wpłata dotyczy, np. I Wydział Cywilny SR w Stalowej Woli,  itd.

W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.

 

Konta bankowe

Konto do wpłat z tytułu opłat sądowych (rachunek bieżący sądu): wpisy, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty od wniosków i skarg w postępowaniu egzekucyjnym itp: 79 1010 1528 1440 1022 3100 0000

 

Konto sum depozytowych: poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe, zabezpieczenia spadku, itp:

PLN    19 1130 1017 0021 1000 8890 0004

USD    89 1130 1017 0021 1000 8890 0005

EUR    73 1130 1017 0021 1000 8890 0002

CHF    03 1130 1017 0021 1000 8890 0001

GBP   46 1130 1017 0021 1000 8890 0003

 

Konto sum na zlecenie zaliczki na poczet: opinii biegłych, wynagrodzeń kuratorów zastepujących strony, ogłoszeń prasowych w postępowaniu cywilnym, badań o ustalenie ojcostwa, opinii psychologiczno - pedagogicznych, kosztów poniesionych przez świadków, wpis do rejestru spadkowego, itp: 19 1010 1528 1440 1013 9800 0000

 

Wpłaty na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej (świadczenia pieniężne) - należy wpłacać na rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: 07 1130 1105 0005 2163 4720 0001

 

  

W sprawach cywilnych opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 79 1010 1528 1440 1022 3100 0000 albo w formie wpłaty gotówkowej (w punktach Poczty Polskiej lub w dowolnym banku) oraz w formie e-znaków i opłaty sądowej bezgotówkowej  we wpłatomacie znajdującym się w budynku tut. Sądu

Podstawa prawna: § 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408 z dnia 2016.03.30r. z późn. zm.).

W sprawach karnych opłaty uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący Sądu Rejonowego w Stalowej Woli albo w formie wpłaty gotówkowej (w punktach Poczty Polskiej lub w dowolnym banku) oraz w formie e-znaków i opłaty sądowej bezgotówkowej we wpłatomacie znajdującym się w budynku tut. Sądu

Podstawa prawna: art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych. (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223ze zm.) oraz § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy(Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1006).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:01
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-11-10 14:29
Opublikował: admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 32 898